Accreditaties Communicatie en Creative Business 2023

Hoofdbijlagen
A – Herijking op Standaard 2/3
B – Overzicht gespreksdeelnemers zelfevaluatie
C – Overzicht opdrachtgevers voor modules
D – Overzicht internationale partners

Algemene documenten
01 – Rapport HvA hbo-ba Communicatie
02 – Rapport HvA hbo-ba Media Informatie en Communicatie
03 – Rapport Midterm Review 2021
04 – Internationalisering 2017-2022
05 – Landelijk opleidingsprofiel Creative Business
06 – Landelijk opleidingsprofiel Communicatie
07 – Een verhaal met twee helden – DNA-document CO CB
08 – Visie en onderbouwing Stones
08b – Visie op onderzoek in het Stones-model
09 – HBO-monitor 2021 Media Informatie en Communicatie
10 – HBO-monitor 2021 Communicatie
11 – Overzicht Leden Onderwijsadviesraad CO en CB
12 – NVAO Nadere uitwerking beoordeling_opleiding_met lichtere opleidingsbeoordeling
13 – FDMCI-fundament jaarplan
14 – BOKSA per impactgebied
15 – Kwantitatieve gegevens instroom, uitval, diploma
16 – Opleidingsniveau van docenten CO en CB
17 – resultaten NSE 2022 Communicatie Voltijd
18 – resultaten NSE 2022 Creative Business Voltijd
19 – resultaten NSE 2022 Creative Business Deeltijd

Documenten rondom afstuderen en eindassessments (standaard 4)

Afstudeerhandleidingen en formulieren Creative Business:
20a – Handleiding CB Afstudeervariant Product 2021-2022
20b – Beoordelingsformulier CB Afstudeervariant Product blok 3 2021-2022
20c – Docentinstructie CB Afstudeervariant Product 2021-2022
21 – Handleiding CB Afstudeervariant Onderzoek blok 3 2021-2022
21b – Beoordelingsformulier CB Afstudeervariant Onderzoek blok 3 2021-2022
22 – Handleiding CB Afstudeervariant Onderneming blok 3 2021-2022
22b – Beoordelingsformulier CB Afstudeervariant Onderneming blok 3 en 4 2021-2022
23 – Handleiding CB Afstudeervariant Project blok 3 2021-2022
23b – Beoordelingsformulier CB Afstudeervariant Product 2021-2022

Afstudeerhandleidingen en formulieren Communicatie:
24a – Handleiding CO Afstudeervariant Product – Inspirationfase 2021-2022
24b – Handleiding CO Afstudeervariant Product – Ideationfase 2021-2022
24c – Handleiding CO Afstudeervariant Product – Implementationfase 2021-2022
24d – Beoordelingsformulier CO Afstudeervariant Product 2021-2022
24e – Docentenhandleiding CO Afstudeervariant Product – Ideationfase 2021-2022
24f – Docentenhandleiding CO Afstudeervariant Product – Inspirationfase 2021-2022
24g – Docentenhandleiding CO Afstudeervariant Product – Implementationfase 2021-2022
25 – Handleiding CO Afstudeervariant Onderzoek blok 3 2021-2022
25b – Beoordelingsformulier CO Afstudeervariant Onderzoek 2021-2022
26a – Beoordelingsformulier CO Afstudeervariant Onderneming 2021-2022
26b – Handleiding CO Afstudeervariant Onderneming 2021-2022

Handleiding en formulieren Eindassessments
30 – Modulehandleiding Eindassessments CO en CB blok 3 2021-2022
31 – Beoordelingsformulier Eindassessment CB 2021-2022
32 – Beoordelingsformulier Eindassessment CO 2021-2022
33 – STARR-formulier Eindassessment

Competenties en eindniveaus
34 – Competenties CO en MIC 21 juni 2016
34b – Competenties CO
34c – Competenties CB
40 – Eindkwalificaties CO-CB met kapstok
41 – Korte handleiding niveaubeschrijvingen CO+CB

Verslagen van de Onderwijsadviesraad (OAR)
80 – 190319 Verslag werksessie OAR
81 – 190618 Verslag inspiratieontbijt
82 – 191126 Verslag inspiratieontbijt OAR
83 – 200303 Verslag inspiratieontbijt OAR
84 – 200616 CONCEPT.Verslag inspiratieontbijt OAR
85 – 201124 Verslag inspiratieontbijt
86 – 210303 Miro board – compacte versie
87 – 210303 Verslag OAR-overleg
88 – 210527 Verslag OAR-overleg
89 – 211012 Verslag OAR
90 – 220216 CONCEPT. Verslag OAR
91 – 221102 concept Verslag OAR

Aanvullende bijlagen
Deze bijlagen zijn alleen bedoeld voor de leden van het visitatiepanel:

Audio-opnames van eindassessments (niet van de studenten uit de steekproef):

Student A (oude stijl)
Student B (oude stijl)
Student C (nieuwe stijl CB)
Student D (nieuwe stijl CO)
Student E (nieuwe stijl CO)
Student F (nieuwe stijl CO)
Student G (oude stijl)
Student H (oude stijl)

Vanwege de vertrouwelijkheid van deze opnames zijn er geen links. Als je één of meerdere opnames wil ontvangen, laat het dan even weten via Barbara Roemers. Ze worden dan via Surf Filesender verzonden.

Colofon

De informatie op deze site wordt verzorgd en onderhouden door de opleidingen Communicatie (CO) en Creative Business (CB) van de Hogeschool van Amsterdam.
Alle informatie valt onder copyright © van de HvA, tenzij een andere bron is vermeld.

Disclaimer
Powered by CO & CB