Stap 2.4: check internationalisering

Het nieuwe onderwijs is internationaal georiënteerd. Dit ligt in lijn met onze ambities en verantwoordelijkheid om studenten sensitief, comfortabel en zelfverzekerd te maken in een globaliserende samenleving. Aangezien het beroepsvraagstuk in stones leidend is als context voor het leren, is het belangrijk om de vraag te stellen of het vraagstuk de voorwaarden schept voor een internationale oriëntatie.

Internationaal georiënteerd onderwijs betekent dat we onderwijs creëren waarin we ook onze blik naar buiten richten. Waarbij we het perspectief van studenten verbreden, door ze zowel bewust te maken van hun eigen cultureel referentiekader, als door ze andere (culturele) perspectieven te laten ervaren. We hebben aandacht voor het empathisch vermogen om op een passende manier het gesprek aan te kunnen gaan. We begeleiden de studenten bij het internationaal en intercultureel sensitief worden. Daarom werken we ook aan de taalvaardigheid van het Engels, zodat ze zich comfortabel kunnen uitdrukken in internationale contexten.

Om dit aspect te waarborgen werken alle stones met een basisniveau ten aanzien van internationalisering (zie toolkit Internationalisering ‘Basisniveau’). Dit zal terugkomen in Stap 4: lesactiviteiten.

Welke vragen zou je jezelf, vanuit internationalisering, kunnen stellen bij het bepalen van het specifieke beroepsvraagstuk?

IMPACT

Op welk gebied willen we impact realiseren? Regionaal, nationaal, Europees of op mondiaal niveau?

Door de impact van het beroepsvraagstuk te verbreden naar Europees of mondiaal niveau, activeer je de student om zich te verdiepen in die landen en de actuele situatie wat betreft het thema van het beroepsvraagstuk. Bijvoorbeeld het thema ‘De retoureconomie’. Hiermee ontstaat inzicht in overeenkomsten en verschillen tussen landen. Dit zou vervolgens weer invloed kunnen hebben op het eindproduct.
Hieronder voor de voorbeeldstone ‘Verlaag het aantal retouren van H&M Home’ een uitwerking van de mogelijkheden per niveau.

 1. Op niveau 1 zou je kunnen kiezen voor impact op regionaal/nationaal niveau.
 2. Op niveau 2 zou je kunnen kiezen voor impact op Europees niveau, waarbij ook de politieke verhoudingen binnen de Europese Unie een rol spelen.
 3. Op niveau 3 zou je kunnen kiezen voor impact op mondiaal niveau, waarbij de internationale handelspolitiek en grote verschillen in samenlevingen een rol spelen.

OPDRACHTGEVER

Heeft deze opdrachtgever (ook) een internationale oriëntatie?

Door studenten te laten werken met een opdrachtgever die in verschillende landen actief is, krijgt een student een beeld van de processen, overwegingen en implementatie van internationale producten, merken en content in lokale markten. Hieronder een denkrichting per niveau.

 1. Op niveau 1 zou je kunnen kiezen voor een opdrachtgever die zich beperkt tot de Nederlandse markt of slechts een beperkt aantal nationale markten bedient.
 2. Op niveau 2 zou je kunnen kiezen voor een opdrachtgever die naast de Nederlandse markt in ieder geval ook 1 andere markt bedient/wil bedienen. Bijvoorbeeld de Benelux.
 3. Op niveau 3 zou je kunnen kiezen voor een opdrachtgever die zich begeeft op de internationale markt en daarmee doelgroepen uit verschillende landen bedient.

DOELGROEP

Geeft de keuze voor de doelgroep de student de mogelijkheid om sensitiviteit te ontwikkelen ten aanzien van behoeften, voorkeuren en standpunten van verschillende (internationale) doelgroepen?

Door studenten aan de slag te zetten met verschillende internationale doelgroepen zullen zij de kans krijgen om sensitiviteit te ontwikkelen van verschillende behoeften, voorkeuren en standpunten. Hieronder een voorbeeld per niveau.

 1. Op niveau 1 zou je kunnen kiezen voor een doelgroep binnen Nederland, in het geval van de voorbeeldstone zou je in plaats van starters op de woningmarkt, ook kunnen kiezen voor een specifieke groep: expats die in Nederland wonen. Of voor een subdoelgroep: Nederlanders met een andere culturele achtergrond.
 2. Op niveau 2 zou je kunnen kiezen voor een vergelijking tussen twee doelgroepen en de Nederlandse consumenten vergelijken met een tweede internationale doelgroep zoals de Hongaarse markt.
 3. Op niveau 3 zou je kunnen kiezen voor een doelgroep die zich buiten Nederland bevindt. Als je bij de impact hebt gekozen voor impact op Europees niveau, kan de doelgroep bestaan uit mensen van verschillende Europese lidstaten die ieder op een eigen manier worden aangesproken, afhankelijk van het culturele referentiekader.

EINDPRODUCT

Kan (een deel) van het eindproduct mogelijk ook in het Engels?

Door studenten aan de slag te zetten met verschillende internationale doelgroepen zullen zij de kans krijgen om sensitiviteit te ontwikkelen van verschillende behoeften, voorkeuren en standpunten. Hieronder een voorbeeld per niveau.

 1. Op niveau 1 zou je kunnen kiezen voor een eindproduct waarvan een onderdeel in het Engels dient te zijn. In het geval van de voorbeeldstone: een enkele reclame-uiting voor de app.
 2. Op niveau 2 zou je kunnen kiezen voor een eindproduct waarbij het Engelstalige aspect onderdeel is van de inhoudelijke ontwikkeling van het concept. In het geval van de voorbeeldstone vraag je studenten een innovatief concept op te leveren, voor een Engelstalige app die gebruik maakt van AR. Hierbij wordt Engels als onderdeel van het eindproduct gezien maar is geen expliciet onderdeel van de beoordeling.
 3. Op niveau 3 zou je kunnen kiezen voor een eindproduct dat volledig in het Engels wordt opgeleverd. In het geval van de voorbeeldstone vraag je studenten een Engelstalig innovatief concept op te leveren, waarbij ook het niveau van Engels onderdeel is van de beoordeling.
  Zoals beschreven in de Toolkit Internationalisering bestaat er ook de mogelijkheid om internationale samenwerkingen aan te gaan binnen je stone. Je kunt ervoor kiezen studenten (virtueel) samen te laten werken met bijvoorbeeld Duitse studenten, om tot een Engelstalig innovatief concept te komen voor een app die gebruik maakt van AR. Waarbij samenwerking en interculturele sensitiviteit centraal staat bij de ontwikkeling van het eindproduct.

INTERNATIONALE SAMENWERKING

Denk er bij het formuleren van het beroepsvraagstuk aan dat je ook de mogelijkheid hebt om een internationale samenwerking aan te gaan met een opdrachtgever of een partneruniversiteit. Hier zijn ook aanvullende ontwikkeluren voor beschikbaar. In alle elementen van het beroepsvraagstuk is het mogelijk om een partner te betrekken, stel je zelf daarom altijd de vraag:

Wat is de meerwaarde voor het leerproces van de student om dit beroepsvraagstuk te beantwoorden in samenwerking met een internationale partner?

ENGELSTALIG (ZIE TOOLKIT INTERNATIONALISERING)

Omdat het nieuwe onderwijs internationaal georiënteerd is willen we voldoende Engelstalige stones aanbieden voor zowel de ontwikkeling van onze eigen studenten als die van onze internationale partners. Kiezen voor een Engelstalige stone betekent dat de invalshoek van de stone een internationaal perspectief heeft en ontwikkeld wordt in het Engels. Hier zijn ook aanvullende ontwikkeluren voor beschikbaar. Denk je er bij het formuleren van het beroepsvraagstuk over na om je stone is het Engels te doen, stel jezelf dan de vraag:

 • Wat is de meerwaarde voor het leerproces van de student om dit beroepsvraagstuk te benaderen vanuit een internationaal perspectief?
 • Wat is de meerwaarde voor het leerproces van de student om aan dit beroepsvraagstuk te werken met studenten uit andere landen?

Let op, als jij van plan bent jouw stone in het Engels aan te bieden, formuleer je beroepsvraagstuk dan ook in het Engels.

AANVULLENDE ONTWIKKELUREN (EENMALIG)

2021-2022 Blok 3 Blok 4
Niveau 1:
Blok 3 & 4: Maximaal 16u per stoneteam voor opzetten internationale samenwerking
Blok 4: Maximaal 32u per stoneteam voor maken Engelstalig onderwijsmateriaal

Niveau 2:
Blok 3 & 4: Maximaal 16u per stoneteam voor opzetten internationale samenwerking
Blok 4: Maximaal 32u per stoneteam voor maken Engelstalig onderwijsmateriaal

Niveau 3:
Maximaal 16u per stoneteam voor opzetten internationale samenwerking

2022-2023 Gehele jaar
Niveau 3: Maximaal 64u per stoneteam voor opzetten internationale samenwerking
Maximaal 32u per stoneteam voor maken Engelstalig onderwijsmateriaal

Colofon

De informatie op deze site wordt verzorgd en onderhouden door de opleidingen Communicatie (CO) en Creative Business (CB) van de Hogeschool van Amsterdam.
Alle informatie valt onder copyright © van de HvA, tenzij een andere bron is vermeld.

Disclaimer
Powered by CO & CB