Stap 4.1 Ontwerpen voor hele stone

In deze HTMAS-stap maak je voor de hele stone:

 1. Een opdrachtomschrijving voor het eindproduct dat studenten opleveren;
 2. ‘Exemplars’: voorbeelden van het eindproduct dat studenten opleveren;
 3. Een keuze voor de vorm voor het vastleggen van de FE-cyclus: een procesboek, dagboek, productbiografie of bijvoorbeeld een ‘making of’);
 4. Een literatuurlijst, gebaseerd op de verdeelde BOKSA;
 5. Een lijst van benodigde materialen (software, hardware) en faciliteiten (AV-studio’s of andere faciliteiten.

Belangrijk:

 • Over exemplars: voorbeelden zijn cruciaal in ons onderwijs en daarom behoren ze tot een deliverable. Door examplars snappen studenten beter wat ze moeten doen, zonder dat het een invuloefening wordt. Ze versterken de relatie tussen beroepsvraagstuk en eindproduct en maken zichtbaar hoe je voor dat product kennis, vaardigheden en houding nodig hebt. Voor de eindproducten van de meeste stones zal gelden dat er in het huidige onderwijs al vergelijkbare voorbeelden bestaan. Verzamel die en pas aan indien nodig. Zorg voor differentiatie: een voorbeeld van een goed eindproduct, een voldoende en een onvoldoende. Zorg voor de start van het onderwijs voor minstens één volledig eindproduct, inclusief verantwoording en reflectie. Vraag ipo’ers om hulp, mededocenten, je impactco of ouderejaars.
 • Over het vastleggen van de FE-cyclus: binnen Niveau 1 worden studenten getraind om feedback te verwerken en vast te leggen en om te reflecteren op hun eigen ontwikkeling binnen een stone. In HTMAS-stap 4.1 kies je, voor zowel niveau 1 als 2, de vorm en de naam van het document waarin deze FE-cyclus gedurende de hele stone wordt vastgelegd. Dit is uiteraard een vorm die past bij jullie module. Bij de Vernieuwers kan dat bijvoorbeeld een digitale tool zijn, en bij de Verbeelders & Vermakers een papieren procesboek. Je kunt het ‘the making of’ noemen of iets anders. Dit document is een naslagwerk voor de student waaruit die kan putten voor zowel de onderbouwing van het beroepsproduct als het reflectieverslag. De vastlegging is dus geen vast onderdeel van het eindproduct, alleen een vaste werkwijze.
 • Stones op N1 doen in de leeractiviteiten van week 2/3 en week 6 respectievelijk een nulmeting en een tussenmeting om de student deze gewoonte van vooruitkijken en halverwege reflecteren aan te leren. De coachlijn bespreekt vervolgens deze nulmeting individueel en de tussenmeting in de coachgroep.

En wat gebeurt er in de coachlijn?

In de coachlijn wordt aandacht besteed aan professionele en persoonlijke ontwikkeling. De ondersteuning op de professionele ontwikkeling bestaat uit tijd en begeleiding om te reflecteren op het professioneel handelen in de stone en hoe om te gaan met de feedback van studenten en docenten die hen didactisch coachen. De trainingen en coachsessies dragen bij aan de reflectie van de student en die reflectie toetsen we in het eindportfolio. De coachlijn wordt dus niet rechtstreeks summatief getoetst, maar draagt wel zichtbaar bij aan de kwaliteit van het eindproduct van de student. De reflecties van de stone worden ook gebruikt in het ontwikkelportfolio van coachlijn.

NB: Op N1 brengt de student op drie momenten actief in kaart brengt hoe die zich ontwikkelt in de stone hierin werken de stone en de coachlijn samen:

 • in week 2/3 doet de student in de stone een nulmeting met een ontwikkelplan en actieplan voor die stone op basis van vragen die de coachlijn heeft uitgedacht en aanlevert
 • in week 6 doet de student in de stone een tussenmeting waarin gereflecteerd wordt op het proces tot dan toe op basis van vragen die de coachlijn heeft uitgedacht en aanlevert
 • coach en student kijken samen in week 9/10 terug op eindreflectie van de afgeronde stone en vooruit naar de volgende

Daarnaast draagt de coachlijn bij aan persoonlijke ontwikkeling van de student. Deze persoonlijke ontwikkeling helpt de student succesvol te studeren en keuzes te maken. Dit draagt wel bij aan studiesucces maar is minder zichtbaar in het portfolio.

Colofon

De informatie op deze site wordt verzorgd en onderhouden door de opleidingen Communicatie (CO) en Creative Business (CB) van de Hogeschool van Amsterdam.
Alle informatie valt onder copyright © van de HvA, tenzij een andere bron is vermeld.

Disclaimer
Powered by CO & CB