Stap 2.2: vaststellen werkproces + beroepsproducten

De vraag die centraal staat in dit onderdeel: Hoe zou een professional komen tot het oplossen van het beroepsvraagstuk en in welke volgorde?

Nadat het specifieke beroepsvraagstuk geformuleerd is en gecheckt is op de kernactiviteiten en het niveau, kan je aan de slag met het vaststellen van het werkproces.

  • Ga gezamelijk brainstormen met de centrale vraag als vertrekpunt.
    Waar zou een professional nou beginnen? En wat zou deze daarna doen?

    Hieronder in het voorbeeld zijn we voor de Vernieuwers niveau 1 gekomen tot acht taken. Per taak zijn er verschillende beroepsproducten aan de orde die de student maakt.
  • Wanneer het werkproces zo goed als staat, check dan of de taken ook echt geïntegreerde taken zijn. Dus: is er kennis, vaardigheid en houding voor nodig om de taak uit te voeren?

    Wij hadden bijvoorbeeld eerst de feedback van de opdrachtgever als onderdeel van de business case opgenomen. Echter, bij de check stelden we vast dat om een presentatie aan de opdrachtgever te kunnen geven, heeft de student eerst kennis nodig van presentatietechnieken, softwareprogramma’s om de presentatie in te maken, vaardigheid om deze technieken en programma’s in te zetten en een analytische houding om de hoofd- van bijzaken te scheiden. Daarom besloten we Feedback opdrachtgever ook als losse taak op te nemen.

Colofon

De informatie op deze site wordt verzorgd en onderhouden door de opleidingen Communicatie (CO) en Creative Business (CB) van de Hogeschool van Amsterdam.
Alle informatie valt onder copyright © van de HvA, tenzij een andere bron is vermeld.

Disclaimer
Powered by CO & CB