Stap 3: toetsing – summatief en formatief

Doelen van stap 3:

Stap 3A Summatieve toetsing en beoordeling

  • Het vaststellen van de samenstelling van het portfolio voor de summatieve boordeling- op basis van beroepsproduct(en), verantwoording en reflectie
  • het ontwerpen van de beoordelingscriteria
  • het ontwerpen van een rubric

Stap 3B Formatieve evaluatie

  • Het vaststellen van tussenproducten als eerste stap in het ontwerpen van de FE-cyclus – welke tussenproducten zijn onderdeel van het werkproces en dus formatief (informatie over kwaliteit product en wat moet verbeterd worden) en hoe werkt student aan verslaglegging van verantwoording (keuzes in proces). Tussenproducten, verantwoording proces en reflectie worden uiteindelijk summatief getoetst.
  • Het vertalen van beoordelingscriteria naar succescriteria per werkproces-stap

Begrippenlijst

Eindkwalificaties: omschrijving van wat een CO- of een CB-student moet laten zien aan het einde van de opleiding.
Leerresultaten: in de eindkwalificaties zijn de leerresultaten beschreven op niveau 1, 2 en 3. De stones uit niveau 1 werken bijvoorbeeld gezamenlijk aan het ontwikkelen en toetsen van de student op de leerresultaten van niveau 1.
Leeruitkomst: dat wat de student moet kunnen aan het einde van een stone.
Beoordelingscriteria: criteria om een summatief oordeel te vellen over de bekwaamheid van de student aan het einde van een stone
Succescriteria: zijn ook gebonden aan de leeruitkomst maar verschillen van de beoordelingscriteria in de toepassing en kunnen verschillen in de detaillering van de formulering. Je past ze toe in de formatieve cyclus van de stone om:

  • de student inzicht te geven in zijn leren (feedup: waar werk ik naartoe, feedback: waar sta ik, feedforward: wat moet ik nog verbeteren).
  • de student de grip op het leren te geven (wanneer is iets goed?; dialoog over de kwaliteit)

Je formuleert succescriteria per stap in het werkproces op taak, proces en zelfregulatie om aan te geven: wat maakt dat iets goed is (taak), welke stappen belangrijk zijn in het proces van leren/maken/onderzoeken/etc. (proces) en hoe de student op eigen leren en ontwikkeling in dat proces reflecteert en het proces zelf aanstuurt (zelfregulatie).
Eindproduct: (Samengesteld) product in portfoliovorm: bestaat uit: beroepsproduct(en), verantwoording en reflectie
Tussenproduct: Product vanuit het werkproces dat informatie geeft voor de FE-cyclus, geeft informatie over de voortgang aan docent en student.

Colofon

De informatie op deze site wordt verzorgd en onderhouden door de opleidingen Communicatie (CO) en Creative Business (CB) van de Hogeschool van Amsterdam.
Alle informatie valt onder copyright © van de HvA, tenzij een andere bron is vermeld.

Disclaimer
Powered by CO & CB