Stap 2: formuleren specifiek beroepsvraagstuk

Het specifieke beroepsvraagstuk is de leidende opdracht waar studenten in de stone mee aan de slag gaan.

Een specifiek beroepsvraagstuk is vaak 1 zin die bestaat uit 5 vaste elementen:

 1. De gewenste impact
 2. Voor een opdrachtgever
 3. Gericht op één of meerdere doelgroepen / stakeholders
 4. De hoofdkernactiviteit van het impactgebied
 5. Eindproduct / dienst en eventueel de techniek die gebruikt gaat worden.

De volgorde is bewust bepaald, impact staat namelijk centraal. Het communicatie- of mediaproduct dat gemaakt wordt staat in dienst van de impact. Daarom start het specifieke beroepsvraagstuk ook met het specificeren van de gewenste impact.

Hieronder een visualisatie van de componenten waaruit het specifieke beroepsvraagstuk bestaat. Dit is een voorbeeld van een beroepsvraagstuk op N1. Het probleem van de retoureconomie is het vertrekpunt geweest voor het bepalen van de impact voor deze stone. Online shopping zorgt voor een enorm aantal retourproducten. Dit heeft gevolgen voor milieu, maatschappij en de economie.

Het voorbeeld is ontwikkeld voor niveau 1, de keuzes passen bij het zelfstandigheidsniveau van de student en de complexiteit van het vraagstuk dat in niveau 1 aan de orde is. Wanneer de stone op niveau 2 of niveau 3 in het programma staat kan je voor de verschillende elementen van het beroepsvraagstuk de zelfstandigheid en/of de complexiteit verhogen. Hieronder per element de mogelijkheden. Dit zijn richtlijnen, bepaal in overleg met jouw impact-coördinator en door middel van een check met de niveaubeschrijvingen CO+CB de keuze.

1. Product/dienst (en techniek)

 • Niveau 1: keuze voor product staat vast
 • Niveau 2: product kan meerdere uitwerkingen hebben, maar de keuze is beperkt
 • Niveau 3: Niveau 3: keuze voor product is vrij

2. Stakeholder

 • Niveau 1: stakeholders staan vast
 • Niveau 2: meerdere stakeholders, geen tegenstrijdige belangen
 • Niveau 3: meerdere stakeholders, mogelijk tegenstrijdige belangen, meer onbekende factoren

Colofon

De informatie op deze site wordt verzorgd en onderhouden door de opleidingen Communicatie (CO) en Creative Business (CB) van de Hogeschool van Amsterdam.
Alle informatie valt onder copyright © van de HvA, tenzij een andere bron is vermeld.

Disclaimer
Powered by CO & CB