Stap 2.3: check diversiteit & inclusiviteit

Het nieuwe onderwijs is inclusief. Dit ligt in lijn met onze ambities en verantwoordelijkheid om blijk te geven aan de diversiteit in de samenleving in het algemeen en in het bijzonder de stad Amsterdam waarin onze opleidingen huizen. Aangezien het beroepsvraagstuk in stones leidend is als context voor het leren, is het belangrijk om de vraag te stellen of het vraagstuk een inclusieve leeromgeving bevordert?

Een inclusieve leeromgeving is een leeromgeving waar iedereen zich thuis voelt en waar studenten mogen zijn wie ze zijn. Het gevoel erbij te horen en je thuis te voelen, noemen we sense of belonging. Dit houdt in dat een student zich in de leeromgeving door zowel docenten als medestudenten geaccepteerd, gewaardeerd en gesteund voelt en zich betrokken voelt bij de opleiding (Toolkit Diversiteit & Inclusiviteit, 2021).

Welke vragen zou je jezelf kunnen stellen bij het bepalen van het specifieke beroepsvraagstuk? Hierbij zoomen we in op de elementen opdrachtgever en doelgroep/stakeholders. Lees de toolkit voor nog meer inzichten.

Is de opdrachtgever bekend in verschillende (sub)culturen / lagen / groepen van de bevolking?

De volgorde is bewust bepaald, impact staat namelijk centraal. Het communicatie- of mediaproduct dat gemaakt wordt staat in dienst van de impact. Daarom start het specifieke beroepsvraagstuk ook met het specificeren van de gewenste impact.

In de voorbeeldstone dachten wij bijvoorbeeld eerst aan de webshop Fonq. Echter, toen we de check op D&I deden kwamen we tot de conclusie dat deze opdrachtgever, door de grote nadruk op design producten, aansluit bij een doelroep met hoge inkomens. Wij besloten toen om voor H&M Home te kiezen. Ook een webshop gericht op huisinrichting, echter wel een opdrachtgever die bekend is bij een jongere doelgroep t/m 40 jaar en bij verschillende (sub)culturen en lagen van de bevolking. Zeker op niveau 1, waar de opdrachtgever vast staat, is het van belang om hier goed bij stil te staan. Op niveau 2 en 3 is het ook van belang, echter de student zou dan zelf kunnen kiezen of uit meerdere opdrachtgevers kunnen kiezen. Het hebben van een keuze is een goede voorwaarde voor een inclusieve leeromgeving.

Geeft de keuze voor de doelgroep de student de mogelijkheid om sensitiviteit te ontwikkelen ten aanzien van behoeften, voorkeuren en standpunten van verschillende doelgroepen?

Deze sensitiviteit is onderdeel van de nieuwe Eindkwalificaties CO+CB en valt onder reflectie & onderzoek bij de indicator empathisch vermogen. Ons onderwijs dient dus de voorwaarden te scheppen waarin onze studenten deze sensitiviteit ontwikkelen en kunnen vertalen naar het handelen van een communicatie- en mediaprofessional. Deze sensitiviteit zal op verschillende plekken van het onderwijs aandacht moeten krijgen. Ook binnen het beroepsvraagstuk. De doelgroepkeuze biedt hiervoor mogelijkheden.

  • Bespreek bijvoorbeeld de doelgroepkeuze eens met verschillende mensen binnen en buiten het team die uit verschillende (sub)culturen / lagen / groepen van de samenleving komen.
  • Zijn er verschillende subdoelgroepen te bedenken die het mogelijk maken om meer perspectieven mee te nemen?
  • Ga nog eens terug naar de opdrachtgever, is de keuze hiervoor wellicht al beperkend in het kiezen voor een doelgroep?

Colofon

De informatie op deze site wordt verzorgd en onderhouden door de opleidingen Communicatie (CO) en Creative Business (CB) van de Hogeschool van Amsterdam.
Alle informatie valt onder copyright © van de HvA, tenzij een andere bron is vermeld.

Disclaimer
Powered by CO & CB