Stap 0: formuleren van kernactiviteiten impactgebied

Hierbij is de centrale vraag: Welke geïntegreerde taken staan centraal in de beroepspraktijk van het Impactgebied?


GEÏNTEGREERD ONDERWIJSONTWERP

Wij leiden studenten op tot media- en communicatieprofessionals waarvan in het werkveld verwacht wordt dat ze kennis, houding en vaardigheden (competenties) combineren om tot oplossingen, producten en diensten te komen. We gaan het onderwijs nog meer spiegelen aan de beroepsrealiteit door het geïntegreerd en holistisch te ontwerpen en vorm te geven in grotere onderwijseenheden (15 of 30 ects) waarbij het beroepsvraagstuk centraal staat in plaats van losse vakken. De student maakt op deze wijze direct kennis met de gehele taak en de complexiteit die hij als professional kan verwachten. Kennis, houding en gedrag worden geïntegreerd aangeboden waardoor de transfer naar nieuwe, onvoorspelbare beroepssituaties geoptimaliseerd wordt met de toenemende mate van zelfstandigheid van de student. Zo wordt de student beter voorbereid op het werkveld (CO+CB Visie en Onderbouwing, 2020).

WAAROM KERNACTIVITEITEN PER IMPACTGBIED?

Zowel de niveaubeschrijvingen CO+CB als de BOKSA zijn opgesteld aan de hand van de onderdelen strategie, productie, reflectie & onderzoek. Dit zijn belangrijke documenten voor de borging van het eindniveau en de invulling van het curriculum. Echter, door de splitsing van deze documenten in de drie verschillende onderdelen is de beschrijving gefragmenteerd.

Vanuit een gefragmenteerde beschrijving is het erg moeilijk om geïntegreerd onderwijs te ontwikkelen. Omdat de kernactiviteiten wel geïntegreerde activiteiten zijn, kunnen we die makkelijker inzetten voor het ontwikkelen van onderwijs.

Kernactiviteiten vormen de basis voor de leeruitkomsten van de Stones.

WAT ZIJN KERNACTIVITEITEN?

  • Kernactiviteiten zijn de belangrijkste activiteiten die en student binnen het impactgebied uitvoert. Het zijn geïntegreerde activiteiten, een kernactiviteit bevat dus elementen van strategie, productie en reflectie en onderzoek.
  • Kernactiviteiten zijn niveauneutraal geformuleerd.
  • Het werkveld moet zich kunnen herkennen in de kernactiviteiten.
  • Kernactiviteiten dekken de CO+CB niveauberschrijvingen en borgen daarmee dat de student zich ontwikkelt hierop.

Per impactgebied worden er 4 – 6 kernactiviteiten bepaald. Bekijk hieronder de kernactiviteiten van de voorbeeldstone:

Colofon

De informatie op deze site wordt verzorgd en onderhouden door de opleidingen Communicatie (CO) en Creative Business (CB) van de Hogeschool van Amsterdam.
Alle informatie valt onder copyright © van de HvA, tenzij een andere bron is vermeld.

Disclaimer
Powered by CO & CB