Stap 1: Leeruitkomsten per stone

Hierbij is de centrale vraag: Naar welke geïntegreerde leeruitkomsten werkt de student toe binnen de stone op dit niveau?


WAT ZIJN LEERUITKOMSTEN

Binnen het onderwijs wordt veel gewerkt met leerdoelen. Middels deze doelen maak je voor bijvoorbeeld een les, opdracht of project duidelijk waaraan de leerlingen gaan werken. Dit kan gaan over kennis, inzichten, vaardigheden of attitude. Met de komst van meer maatwerk kunnen leerdoelen echter beperkend werken, omdat deze vaak gekoppeld zijn aan lessen en uitgaan van één leerroute. Binnen het hoger beroepsonderwijs wordt daarom sinds enkele jaren gewerkt met leeruitkomsten (Vernieuwenderwijs, 2018).

Een leeruitkomst is een meetbaar resultaat van leerervaringen die je in staat stelt er zeker van te zijn tot welke hoogte/niveau/standaard een competentie is gevormd of verbeterd. Leeruitkomsten zijn geen unieke eigenschappen van een leerling of student, maar uitspraken die je als docent in staat stellen om te meten of leerlingen hun competenties hebben ontwikkeld op het vereiste niveau c.q. een samenhang tussen kennis, inzichten, vaardigheden en attitude kunnen aantonen (Vernieuwenderwijs, 2018).

BELANGRIJK VERSCHILLEN TUSSEN LEERUITKOMSTEN EN LEERDOELEN

  • Leeruitkomsten gaan over ‘getoonde’ en niet ‘gewenste’ resultaten.
  • Leeruitkomsten zijn gekoppeld aan toetsing, niet aan lessen.
  • Leeruitkomsten gaan vaak over groter geheel zijn daarom duurzamer.
  • Leeruitkomsten gaan over het eindresultaat en niet de weg er naartoe.

MEER LEZEN?

Colofon

De informatie op deze site wordt verzorgd en onderhouden door de opleidingen Communicatie (CO) en Creative Business (CB) van de Hogeschool van Amsterdam.
Alle informatie valt onder copyright © van de HvA, tenzij een andere bron is vermeld.

Disclaimer
Powered by CO & CB