Voorbeeld stone

Eind augustus hebben we een eerste poging gedaan om op basis van de nieuwe onderwijsvisie een stone te ontwikkelen. Dit hebben we gedaan voor het impactgebied Vernieuwers op niveau 1. Hieronder zie je per stap van How To Make a Stone hoe deze is vertaald naar de voorbeeldstone.

Als vernieuwers hebben we impact op de ontwikkelingen van de toekomst. We vertellen de verhalen van morgen. We moeten daarvoor op basis van onderzoek alle (technologische) ontwikkelingen van nu en van de toekomst in kaart brengen. We helpen netwerken (merken, bedrijven, organisaties en alle andere plekken waar mensen samenwerken) inspelen op dat wat komen gaat. We kunnen met bestaande en nieuwe middelen vernieuwende verhalen ontwikkelen. Daarnaast moeten we kritisch kunnen reflecteren op ethische kwesties die samenhangen met de inzet van media en communicatie. Hoe verhouden mens en technologie zich tot elkaar? Vernieuwers zijn intrinsiek nieuwsgierig naar trends en ontwikkelingen, lokaal en globaal, en denken out of the box. We zijn early adopters.

VOORBEELD 1: STAP 2 BEROEPSVRAAGSTUK, WERKPROCES EN BEROEPSPRODUCTEN

VOORBEELD 2: STAP 4 LESACTIVITEITEN

VOORBEELD 3: STAP 5 LOGISTIEK

Colofon

De informatie op deze site wordt verzorgd en onderhouden door de opleidingen Communicatie (CO) en Creative Business (CB) van de Hogeschool van Amsterdam.
Alle informatie valt onder copyright © van de HvA, tenzij een andere bron is vermeld.

Disclaimer
Powered by CO & CB