Stap 5: Logistiek

LET OP: DEZE INFORMATIE GELDT VOOR DE VOLTIJD. VOOR DEELTIJD VOLGT Z.S.M. APARTE INFORMATIE.

5.1 ROOSTER

Introductie

In het Stones-model is, rekening houdend met de nadrukkelijke wens van studenten, gekozen voor een eenvormig, gestandaardiseerd rooster waarbinnen grote lesblokken van drie uur de mogelijkheid bieden om zelf invulling te geven aan de lessen. In een periode van 9 of 10 lesweken wordt – ongeacht de aanwezigheid van feestdagen en vakantieweken – in ieder blok het equivalent van 7 volledige lesweken geboden, waarbij stabiliteit en voorspelbaarheid centraal staan.

Uitgangspunten

Op niveau 1 verzorgen de drie ‘klasdocenten’ het gehele onderwijs volgens dit zogenoemde blokkenrooster.

Op niveau 2 wordt maximaal 25% van de lessen verzorgd door experts: docenten uit andere stones of (eventueel) externen. Elke expert geeft maximaal 2 lessen. Wordt de expertles door de klasdocent zelf verzorgd, dan krijgt hij/zij de taaklast voor deze les.

Op niveau 3 is het percentage expertlessen hoger; details volgen.

In elk blok wordt een gelijk aantal onderwijsuren aangeboden: 84 uur exclusief coaching* , maar:
Blok 1, 3 en 4: 7 weken onderwijs, 2 afrondweken (eindpresentaties, kalibratie en nakijken)
Blok 2: 7 weken onderwijs, ‘1 tussenweek’, 2 afrondweken

*) met coaching wordt de coaching uit de coachlijn bedoeld.

Er zijn dus 12 contacturen per week (4 blokken van 3 uur) exclusief coaching, inclusief kickoff in week 1 en exclusief inspiratiesessie in week 5 en eindpresentaties

Roostering bepaalt de volgorde van de lessen, en roostert zo veel mogelijk in reeksen: iedere les vindt, indien mogelijk, iedere week op hetzelfde moment plaats. Het staat docenten vrij onderling te wisselen. Eventuele wisselingen worden niet in het rooster aangepast.

Alle lessen zijn in het rooster zichtbaar als werkcollege, maar de invulling daarvan kan variëren. Er zullen dus geen specifieke lesvormen meer in het rooster worden opgenomen, behalve kick-off, inspiratiesessie en eindpresentaties/expo. In de taaklast krijgt een docent 4,5 dbu voor een les van 3 uur. Vergeleken met de ‘oude situatie’ staat dat gelijk aan de taaklast voor 50 minuten werkcollege en 100 minuten begeleiding.

Je werkt van combinatieblok naar combinatieblok (voorheen heette dit FE-blok). Deze blokken zijn niet voor alle klassen op dezelfde dag geroosterd, en ook niet altijd aan het begin of aan het einde van de week. Wel zijn ze voor elke klas in principe iedere week op dezelfde dag geroosterd (week 1 en 5 uitgezonderd) .

In week 1 is de kick-off altijd aan het begin van de week geroosterd

Week 5 wijkt ook enigszins af van de standaardweken vanwege de ingeroosterde inspiratiesessies

In week 9 vinden eventuele eindpresentaties plaats.

In de overige weken wordt zo veel mogelijk in reeksen geroosterd waardoor je elke week dezelfde lesstructuur hebt. Je kunt geen afwijkende lestijden aanvragen: er zijn drie lesblokken van 3 lesuren waarbij één docent aanwezig is, en één combinatieblok van 3 lesuren met alle drie de klasdocenten.

LesweekInhoudOpmerkingen
1Kick-off en drie werkcolleges + coachingIn week 1 is er geen combinatieblok
2Combinatieblok (met drie docenten)
Drie lessen + coaching
3Combinatieblok (met drie docenten)
Drie lessen + coaching
4Combinatieblok (met drie docenten)
Drie lessen + coaching
5Combinatieblok (met drie docenten)
Drie lessen + coaching
6Combinatieblok (met drie docenten)
Drie lessen + coaching
7Combinatieblok (met drie docenten)
Drie lessen + coaching
8Deze week wordt gebruikt om – ook in blokken met vrije dagen of vakantieweken – zeven volledige onderwijsweken aan te bieden. Zie ook de jaarkalender 2022-2023.
9Start van de week: inleveren eindportfolio
Geen lessen
Kalibratiesessie met drie docenten
Ingeroosterde tijd om portfolio’s na te kijken
Individuele coachingsgesprekken
10Tijd om portfolio’s/herkansingen van vorig blok na te kijken, voorbereiding volgende stone

Een gemiddelde week ziet er dan bijvoorbeeld zo uit:

Kijk voor een voorbeeld van een conceptrooster op rooster.hva.nl (inloggen) → 2022-2023 en kies voor Vak W101

ALGEMEEN

Het rooster is leidend en staat vast. Aanvragen voor incidentele rooster-afwijkingen gaan altijd via de stonecoördinator. Afzonderlijke docenten(trio’s) kunnen geen roosterwijzigingen aanvragen

SOORTEN LESSEN

Kick-off:
De kick-off wordt aan het begin van elke eerste week van een blok geroosterd. Elk stoneteam heeft zelf aangegeven hoe de kick-off eruit ziet: alle klassen tegelijkertijd, in twee groepen, of een andere optie.

Regulier college
Een ‘regulier’ college is een les van drie lesuren. Elke les wordt door één van de docenten van een klas verzorgd. De vorm en inhoud van de les zijn bepaald door de stoneteams. Er is voldoende ruimte voor een informele pauze. Dit kan door de docent zelf bepaald worden.

Combinatieblok
In het combinatieblok staan alle drie de docenten van een klas tegelijk ingeroosterd vanaf week 2. Het blok wordt iedere week op dezelfde dag geroosterd (maar niet bij alle klassen op dezelfde dag). De indeling van de combinatieblokken kan als leidraad worden gezien voor de FE-cyclus: je werkt van combinatieblok naar combinatieblok, en in de tussentijd vinden de drie reguliere lessen plaats die ondersteunend zijn aan de werkprocesstap. Een ‘week’ kan dus van maandag t/m maandag zijn maar ook van donderdag t/m donderdag bijvoorbeeld.

Inspiratiesessie
In week 5 is er de mogelijkheid om plenair (met meerdere of alle klassen tegelijk) gastcolleges, workshops of andere sessies te organiseren. Docenten worden hiervoor niet ingeroosterd maar zijn wel van harte welkom. De stoneteams bepalen de invulling van de inspiratiesessies. In deze week vinden daarnaast de reguliere lessen plaats.

ROOSTERRICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN

 • Studenten hebben minimaal 3 lesuren per dag.
 • Studenten hebben niet meer dan één keer per week een maximum van 3 tussenuren per dag.
 • Studenten hebben maximaal 2 roostervrije dagen (of stage/excursie). Op niveau 1 en 2 minimaal 1 dag.
 • Er zijn vier lesblokken van drie lesuren in de week
 • Vaste aanvangstijden van deze drie-uurs blokken: 08.30, 11.10, 13.40 en 16.10 (Studenten hebben niet altijd uitsluitend vroeg (1e blok) of altijd uitsluitend laat (4e blok) les)
 • Maximaal twee blokken op een dag, nooit met 2 blokken ertussen
 • Coaching-groep lessen zoveel mogelijk aansluitend op een drie-uurs blok, maar nooit op een dag dat er al twee blokken geroosterd zijn. Maximaal 6 uur per dag les.
 • Coachingsles vindt altijd plaats op een dag dat er ook een lesblok van 3 uur geroosterd is.

ROOSTERRICHTLIJNEN VOOR DOCENTEN

 • Docenten hebben maximaal 8 geroosterde lesuren per dag.
 • Docenten hebben maximaal 6 aaneengesloten lesuren zonder pauze per dag.
 • Een docent heeft minimaal 12 klokuur rusttijd tussen de laatste avondles en de eerstvolgende les.

Algemeen
Het lesschema bevat een koffiepauze van 10 minuten na het tweede lesuur.
Onderwijs dat in het eerste of tweede lesuur begint en qua lengte conflicteert met de koffiepauze wordt over de pauze heen geroosterd en niet opgeknipt. Voor deze lessen geldt dat de docent zelf bepaalt of hij de koffiepauze ‘regulier’ tijdens zijn les laat plaatsvinden en vervolgens 10 minuten langer doorgaat dan in het rooster staat, of dat het onderwijs zoals geroosterd doorgang vindt en er na afloop van de les een verlate koffiepauze van 10 minuten wordt gehouden.

5.2 NAKIJKEN

 • Portfolio’s worden ingeleverd uiterlijk op de dinsdag van week 9 om 12:00. De maandag kan dan gebruikt worden om de kalibratie en het nakijkwerk voor te bereiden (portfolio’s downloaden, eventueel printwerk, etc.).
 • In week 9 wordt voor elke docent nakijktijd ingeroosterd (in totaal 6 uur), maar een docent mag ook zelf bepalen op welk moment in week 9 de portfolio’s worden nagekeken. Iedere docent kijkt 10-11 portfolio’s integraal na.
 • In week 9 (vanaf dinsdag) is een kalibratiesessie ingeroosterd met de drie klasdocenten. Zij leggen in deze sessie de portfolio’s naast elkaar, bepalen het gemiddelde niveau en bespreken grensgevallen (net wel of net niet voldoende).
 • Taaklast voor het nakijken: 39 uur per klas, dus 13 uur per docent: 3 uur kalibratie, 10 uur nakijktijd voor 10-11 eerste kansen en 3 herkansingen (ongeveer 45 minuten per portfolio).

5.3 TAAKLAST

Een belangrijk aspect van het Stones-onderwijs is dat de taaklastverdeling niet meer op detailniveau wordt gedaan. Je krijgt als docent een vast aantal uren voor een stone. Daarbinnen is een indicatie van hoeveel uur de activiteiten in beslag nemen:

Niveau 1: 75 dbu per docent

 • 37 dbu werkcolleges inclusief kick-off en eindpresentaties
 • 25 dbu formatieve evaluatie (inclusief combinatieblokken)
 • 13 dbu nakijken (inclusief kalibratiesessie)
 • De overdracht tussen de drie docenten en de inspiratiesessie van een klas vallen onder teamtaken

Niveau 2 & 3: 67 dbu per docent

 • 28 dbu werkcolleges inclusief kick-off en eindpresentaties, exclusief eventuele expert-lessen (6 dbu per expert-les van 150 minuten)
 • 25 dbu formatieve evaluatie (inclusief combinatieblokken)
 • 13 dbu nakijken (inclusief kalibratiesessie)
 • De overdracht tussen de drie docenten en de inspiratiesessie van een klas vallen onder teamtaken

*NB: per docent vervallen twee werkcolleges t.b.v. expertlessen, tenzij een expertles door de eigen docent wordt gegeven

Laatste wijziging 11-10-2022

Colofon

De informatie op deze site wordt verzorgd en onderhouden door de opleidingen Communicatie (CO) en Creative Business (CB) van de Hogeschool van Amsterdam.
Alle informatie valt onder copyright © van de HvA, tenzij een andere bron is vermeld.

Disclaimer
Powered by CO & CB