Niveau 1

STONES: WIJ ZIJN ONZE VERHALEN - 15 ECT

VERBEELDERS EN VERMAKERS

Wij zijn onze verhalen

Wij zijn onze verhalen

Deze stone is verplicht.

Je kunt pas een verhaal vertellen als je weet wat een verhaal is – en als je weet wat je eigen verhaal is.
 
In deze stone leer je als een professional verhalen lezen, analyseren en maken. Wat maakt een verhaal tot een verhaal? En wat maakt het tot een goed verhaal? Je leert over genres, referentiekaders, round characters en beeldelementen. We voeden je met mooie en goede verhalen en kennis over structuur en stijl in die verhalen. We trekken je uit je comfortzone en laten je zien dat de verhalen om je heen voor het oprapen liggen.
 
In opdracht van de opleidingen CO+CB schrijf je als redactie een bundel verhalen om bewustwording over identiteit te creëren. Je doet research, gaat interviewen, fotograferen en, uiteraard, schrijven. Als journalist ben je nieuwsgierig, houd je van taal (of leer je ervan te houden) en kun je goed samenwerken.
 
Je richt in deze stone je blik naar binnen en tegelijkertijd ook naar buiten: jouw verhaal en dat van de ander vormen de basis van het beroepsproduct. Immers, wij zijn zelf onze verhalen.

Wat heb je geleerd aan het eind van de stone?

Je hebt geleerd over (journalistiek) schrijven, beeldredactie, eindredactie, over het veranderend medialandschap, mediarecht en storytelling.

Wat ga je maken tijdens deze stone?

Tijdens Wij Zijn Onze Verhalen maak je een geschreven achtergrondverhaal van 2000 woorden vergezeld van drie zelf geschoten foto’s. Uiteindelijk ga je klassikaal een plank maken waarin je fragmenten en foto’s uit deze achtergrondverhalen bundelt. Het eindproduct bestaat dus uit een achtergrondverhaal met drie foto’s, een geschreven verantwoording en reflectie.

Bij welk beroepenveld/beroepsprofiel sluit deze stone/challenge aan?

Alle beroepen, want schrijven is de basis voor bijna alle media- en communicatieberoepen.

In welk(e) blok(ken) wordt de stone aangeboden in studiejaar 2023-2024?

Elk blok

Vragen over deze stone?

Neem contact op met Corinne van der Velden c.van.der.velden@hva.nl.

In deze stone maak je de volgende media:

TEKST | BEELD

LEGENDA IMPACTGEBIEDEN
OVERIGE ICONEN

VERLEIDERS &
VERMARKTERS

VERNIEUWERS

WERELD
VERBETERAARS

VERBEELDERS &
VERMAKERS

VERDIENERS & ONDERNEMERS

VERBINDERS &
VERANDERAARS

VERPLICHT

ENGELSTALIG

LEGENDA MAAKONDERWIJS

AUDIO

VIDEO

BEELD

CONCEPT

TEKST

DIGITAAL

LOCATIE

KEUZE

LEGENDA IMPACTGEBIEDEN

VERLEIDERS &
VERMARKTERS

VERNIEUWERS

WERELD
VERBETERAARS

VERBEELDERS &
VERMAKERS

VERDIENERS & ONDERNEMERS

VERBINDERS &
VERANDERAARS

OVERIGE ICONEN

ENGELSTALIG

VERPLICHT

LEGENDA MAAKONDERWIJS

AUDIO

VIDEO

BEELD

CONCEPT

TEKST

DIGITAAL

KEUZE

LOCATIE