Niveau 3

STONES: VERHALEN VOOR VERANDERING - 15 ECT

WERELDVERBETERAARS

Verhalen voor verandering

Verhalen voor verandering

Hoe zorg jij als verhalenverteller voor maatschappelijke verandering? Met deze vraag houd je je bij Verhalen voor Verandering bezig. Je bedenkt en maakt activerende content voor ideële opdrachtgevers, zoals Atria Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, of het Rathenau Instituut (een onderzoekscentrum dat zich bezighoudt met de impact van technologie, wetenschap en innovatie op ons leven). Je maakt verhalen die er toe doen. Denk aan: een podcast over geïnstitutionaliseerd racisme, een interactieve longread over orgaandonatie of een video over de genderfluïditeit.   

Tijdens deze stone maak je drie activerende verhalen in verschillende media die samen teruggaan op een door jou bedachte communicatiestrategie voor het communicatievraagstuk van je opdrachtgever. Bijvoorbeeld: een podcast, ondersteund door een geschreven interview en een korte video –allemaal met het thema orgaandonatie. Daarbij houd je rekening met de identiteit van de opdrachtgever én de belevingswereld van de doelgroep. En natuurlijk zorg je voor inhoudelijk sterke verhalen die teruggaan op zorgvuldig onderzoek van je onderwerp.

Alles wat je bij Verhalen voor Verandering maakt, is onderdeel van een creatieve communicatiestrategie die je opdrachtgever helpt om haar boodschap bij de doelgroep over te brengen – en dus word je aan het begin van de stone scherp door je opdrachtgever gebriefd. Uiteindelijk lever je niet alleen drie verhalen op, maar ook een campagneplan dat vertrekt vanuit een sterk concept. Dat betekent dat je je snel en grondig moet verdiepen in de thematiek van het vraagstuk van de opdrachtgever. Of het nu gendergelijkheid, de maakbaarheid van de mens, surveillancetechnologie of duurzaamheid en kernafval is; jij weet je er als maker creatief én inhoudelijk toe te verhouden.

Wat heb je geleerd aan het eind van de stone? Bij Verhalen voor Verandering dagen we je uit om creatief én kritisch te zijn, om strategisch én ethisch te werk te gaan. Je leert hoe je verhalen maakt over urgente maatschappelijke vraagstukken, die een brede doelgroep aanspreken en activeren, zonder aan inhoud te verliezen. Je leert hoe je je –middels onderzoek– snel, maar grondig verdiept in een thematiek en een doelgroep. Én je leert conceptueel en creatief te denken zodat je een krachtige overkoepelende communicatiestrategie kunt opstellen, waarmee je richting geeft aan je content. De stone sluit zo aan bij CO en CB.

Waarom kies je voor deze stone? 
Deze stone bereidt je voor op een beroepspraktijk in de communicatie (voor de non-profit sector). Of het nu is als content-strateeg of als content-maker. We gaan er bij Verhalen voor Verandering vanuit dat je de basis op het gebied van onderzoek, tekst, audio en video beheerst en dagen je uit om je makerschap te verdiepen.

Om een betere contentmaker te worden is het nodig dat je zelf veel leest, luistert en bekijkt; van essay tot podcast, van documentaire tot tentoonstelling. Dus vragen we bij Verhalen voor Verandering om nieuwsgierigheid, (maatschappelijke) betrokkenheid en een (zelf)kritische blik. En –natuurlijk– de wens om de wereld een beetje beter te maken.

Wanneer kun je deze module volgen?
Deze stone wordt in 2023-2024 aangeboden in alle blokken. 

Heb je nog vragen?
Neem contact op met Ronald Kroon via r.kroon@hva.nl.

In deze stone maak je de volgende media:

KEUZE | CONCEPT

LEGENDA IMPACTGEBIEDEN
OVERIGE ICONEN

VERLEIDERS &
VERMARKTERS

VERNIEUWERS

WERELD
VERBETERAARS

VERBEELDERS &
VERMAKERS

VERDIENERS & ONDERNEMERS

VERBINDERS &
VERANDERAARS

VERPLICHT

ENGELSTALIG

LEGENDA MAAKONDERWIJS

AUDIO

VIDEO

BEELD

CONCEPT

TEKST

DIGITAAL

LOCATIE

KEUZE

LEGENDA IMPACTGEBIEDEN

VERLEIDERS &
VERMARKTERS

VERNIEUWERS

WERELD
VERBETERAARS

VERBEELDERS &
VERMAKERS

VERDIENERS & ONDERNEMERS

VERBINDERS &
VERANDERAARS

OVERIGE ICONEN

ENGELSTALIG

VERPLICHT

LEGENDA MAAKONDERWIJS

AUDIO

VIDEO

BEELD

CONCEPT

TEKST

DIGITAAL

KEUZE

LOCATIE