STUDIEROUTEKAART

Spelregels

Let op: de deadline voor het aanmelden voor stones/challenges voor studiejaar 2023-2024 is inmiddels verstreken. Begin 2024 hoor je meer over de inschrijving voor 2024-2025 via de aanmeldtool van Academy Attendance.  

Wil je op N3 een minor bij de HvA gaan volgen in semester 1 van 24/25 – dan moet je je – via SiS  – tussen maandag 25 maart 8.00 uur en zondag 7 april 2024 inschrijven.  Alle info daarover kun je terugvinden op de HvA minoren-pagina Minoren – Hogeschool van Amsterdam (hva.nl).  Vanaf 1 maart zal daar ook het aanbod zichtbaar zijn, inclusief onze eigen CO en CB minoren (minoren.mijnhva.nl).

Voor het uitstippelen van je studieroute in 2023-2024 gelden een aantal spelregels. Check ze hier. De spelregels voor studiejaar 2024-2025 zijn nog niet bekend, meer informatie volgt. Vragen? Neem contact op met je studiecoach of keuzevoorlichting-cocb@hva.nl.

ALGEMENE SPELREGELS

 • De informatie op deze studieroutekaart is slechts bedoeld voor voorlichting en is onder voorbehoud van wijzigingen.
 • Je definitieve studieroute leg je vast in de aanmeldtool van Niveau 2 of Niveau 3 tussen 15 en 23 mei 2023 (dus tot en met 22 mei om 23:59).
 • Jij kiest welke modules (stones of challenges) je wilt volgen; in welk blok je die volgt wordt bepaald door de opleiding.
 • De meeste modules worden elk blok aangeboden waardoor er vrijwel altijd plek is.
 • Je kiest op Niveau 2 één reservestone en op Niveau 3 twee reservestones: de opleiding behoudt zich omwille van redenen van organiseerbaarheid het recht voor om je in je reservestone te plaatsen.

VAN NIVEAU 1 NAAR NIVEAU 2

 • Dit is het tweede jaar van je opleiding. Op Niveau 2 kies je voor 45 studiepunten aan stones en volg je een stage van 15 studiepunten.
 • Je mag in 2023-2024 starten op Niveau 2 als Niveau 1 uit 2022-2023 helemaal behaald is; dus met 60 studiepunten in SIS.
 • Ben je in 2022-2023 aan Niveau 1 begonnen en heb je aan het einde van dat studiejaar minder dan 45 studiepunten in SIS? Dan krijg je een negatief Bindend Studieadvies (BSA) en moet je de opleiding verlaten.
 • Weet je op het moment van aanmelden al zeker dat je volgend studiejaar één module van Niveau 1 moet herkansen? Dan doe je dat in blok 1. Geef dit aan in de aanmeldtool.
 • Heb je op het moment van aanmelden 45 studiepunten in SIS? Dan kan je je stage plannen in blok 2, 3 of 4. Blok 1 raden we af aangezien het niet 100% zeker is of je in blok 1 nog een module van Niveau 1 moet herkansen. Heb je op het moment van aanmelden 30 of minder studiepunten in SIS? Dan moet je je stage plannen in blok 4.
 • Studenten Creative Business mogen op Niveau 2 maximaal één stone van Communicatie kiezen, en andersom. Dit is niet verplicht.

VAN NIVEAU 2 NAAR NIVEAU 3

 • Dit zijn jaar drie en vier van je opleiding. Hier kies je voor 45 studiepunten aan stones en challenges en volg je een stage van 30 studiepunten. Ook is er een minorruimte van 30 studiepunten. Niveau 3 is het afstudeerniveau. Na je laatste module sluit je de opleiding af met een afstudeerblok van 15 studiepunten.
 • Let op: in de aanmeldtool leg je deze ronde alleen je studieroute voor 2023-2024 vast (je derde studiejaar). Je studieroute voor 2024-2025 (je vierde studiejaar inclusief afstuderen) leg je volgend voorjaar vast.
 • Je mag in 2023-2024 starten op Niveau 3 als Niveau 2 uit 2022-2023 helemaal behaald is; dus met 60 studiepunten van Niveau 2 in SIS. Ook vragen we minimaal 50 studiepunten uit je propedeuse van 2021-2022 in SIS.
 • Weet je op het moment van aanmelden al zeker dat je volgend studiejaar één module van Niveau 2 moet herkansen? Dan doe je dat in blok 1. Geef dit aan in de aanmeldtool.
 • Moet je bij de start van 2023-2024 nog modules uit je propedeuse herkansen, maar heb je Niveau 2 wel behaald? Dan mag je in blok 1 starten in Niveau 3 en herkans je de propedeusemodules gedurende het studiejaar.
 • Wil je stage lopen in je derde jaar en heb je op het moment van aanmelden 30 of minder studiepunten van Niveau 2 in SIS? Dan moet je je stage plannen in semester 2 (blok 3 en 4) van 2023-2024. Heb je op het moment van aanmelden 45 studiepunten in SIS? Dan mag je ook stagelopen in semester 1 (blok 1 en 2 of blok 2 en 3). Ben je echter onzeker over een mogelijke herkansing in blok 1 dan raden we af om je stage in blok 1 en 2 te plannen.
 • Niveau 3 is het afstudeerniveau en beslaat jaar 3 en 4 van je opleiding. Deze acht lesblokken van in totaal 120 studiepunten vul je in met:
  – 45 studiepunten (3 lesblokken) met 3 stones of 1 stone en 1 challenge
  – 30 studiepunten (2 lesblokken) met een minor* 
  – 30 studiepunten (2 lesblokken) met een stage
  – 15 studiepunten (het laatste afsluitende lesblok) met afstuderen.
 • Op Niveau 3 CB-studenten geen CO-stone volgen en andersom. Gemengde stones (aangemerkt als ‘CO+CB-stones’) zijn wel toegestaan.
 • *Je minorruimte van 30 studiepunten kun je vrij invullen binnen of buiten de HvA. Je kunt natuurlijk een minor volgen van CO of CB of anders elders binnen de HvA, binnen Nederland, of in het buitenland.
 • Let op: je minorperiode registreer je in de aanmeldtool, maar de keuze leg je altijd vast in de HvA-minorenomgeving. De deadline voor inschrijving in semester 1 (blok 1 en 2) van 2023-2024 is al verstreken; voor inschrijving in semester 2 (blok 3 en 4) van 2023-2024 moet je je inschrijven tussen 18 september en 2 oktober 2023.
 • Naar het buitenland? Kijk op de pagina’s van ons International Office CO en CB voor meer informatie.
 • Mis je op Niveau 3 bepaalde vaardigheden voor het volgen van een stone of challenge, zoals ervaring met de radio- of televisiestudio? Dan kunnen we je vragen om ter voorbereiding op de module aanvullende workshops te volgen bij HvA Campus Creators.
 • Een stone of challenge in het Engels volgen? Dat kan bij de volgende modules: Mediamakers in de platformsamenleving, Innovatieve Mediaconcepten, The Future Is (Y)ours, Design the future, Verhalen voor verandering, Sterke verhalen, Verhalen verdienen toekomst en Storyhackers.
LEGENDA IMPACTGEBIEDEN
OVERIGE ICONEN

VERLEIDERS &
VERMARKTERS

VERNIEUWERS

WERELD
VERBETERAARS

VERBEELDERS &
VERMAKERS

VERDIENERS & ONDERNEMERS

VERBINDERS &
VERANDERAARS

VERPLICHT

ENGELSTALIG

LEGENDA MAAKONDERWIJS

AUDIO

VIDEO

BEELD

CONCEPT

TEKST

DIGITAAL

LOCATIE

KEUZE

LEGENDA IMPACTGEBIEDEN

VERLEIDERS &
VERMARKTERS

VERNIEUWERS

WERELD
VERBETERAARS

VERBEELDERS &
VERMAKERS

VERDIENERS & ONDERNEMERS

VERBINDERS &
VERANDERAARS

OVERIGE ICONEN

ENGELSTALIG

VERPLICHT

LEGENDA MAAKONDERWIJS

AUDIO

VIDEO

BEELD

CONCEPT

TEKST

DIGITAAL

KEUZE

LOCATIE