STUDIEROUTEKAART

Impactgebieden

Afhankelijk van het doel dat media- en communicatiemakers nastreven, en de interactie die zij met hun doelgroepen willen hebben, onderscheiden CO+CB zes inhoudelijke ‘impactgebieden’. Deze impactgebieden geven de verschillende expertises binnen het vakgebied van media en communicatie weer. Elk impactgebied biedt een aantal modules aan. Ze zijn richtinggevend voor de beroepsvraagstukken die in deze modules centraal staan. Aan elk impactgebied zijn op de verschillende niveaus van de opleidingen dus een aantal stones of gekoppeld. De challenges worden samen aangeboden: één voor Communicatie, één voor Creative Business, en één gezamenlijke challenge voor CO+CB.

Hieronder vind je de beschrijvingen van de zes impactgebieden.

VERDIENERS EN ONDERNEMERS (CB)  
Als verdieners en ondernemers hebben we impact op marktwaarde(n). We maken het verhaal rendabel. We zijn bezig met het bedenken, maken en exploiteren van mediaformats en content die (financiële) waarde creëren, of we maken producten van anderen rendabel. We moeten daarvoor kennis hebben van businessmodellen, weten hoe markten werken en een (eigen) bedrijf kunnen runnen. Verdieners zijn innoverende ondernemers: verantwoordelijke experts die altijd op zoek zijn naar mogelijkheden en waarde.

KERNACTIVITEITEN

 • Valideren van (eigen) businessideeën en mediaconcepten
 • Creëren van content en verhalen die tot meervoudige waardecreatie leiden
 • Adviseren over hoe businessideeën en mediaconcepten tot een levensvatbaar businessmodel kunnen leiden

VERBEELDERS EN VERMAKERS (CB) 
Als verbeelders en vermakers hebben we impact op de belevingswereld. We maken verhalen die mensen aan het denken zetten en de verbeelding prikkelen. Verhalen die informeren, verrassen, boeien en ontspanning bieden. Verbeelders en vermakers weten wat media teweeg kunnen brengen. We hebben een neus voor wat er verteld moet worden en maken dat begrijpelijk en invoelbaar. Op die manier kunnen we nieuwe verhalen vertellen met inzet van de juiste middelen: beeld, geluid, tekst en code. Daarnaast moeten we kritisch naar verhalen kunnen kijken, waarbij we het effect van onze keuzes op wat we vertellen begrijpen. Verbeelders en vermakers zijn creatief, hebben lef en een eigen stijl.

KERNACTIVITEITEN

 • Mediamanagement en -exploitatie
 • Verhalen wegen
 • Mediaformats en/of -concepten maken en content creëren

WERELDVERBETERAARS (CO+CB)

Als wereldverbeteraars hebben we impact op dat wat de wereld bezighoudt. We vertellen verhalen om de wereld socialer, eerlijker en duurzamer te maken. We oefenen invloed uit op economische, maatschappelijke en duurzaamheidsvraagstukken via media en communicatie. We verdiepen ons in verschillende standpunten en kijken naar het verhaal achter het verhaal. We kijken kritisch naar de macht van media en communicatie en de ontwikkeling van technologie. We reflecteren op de ethische kwesties die daarmee samenhangen. Wereldverbeteraars zijn veranderingsgezind en durven positie te kiezen.

KERNACTIVITEITEN

 • Signaleren en agenderen van maatschappelijke issues
 • Onderzoeken en analyseren van de invloed van media en mediatechnologie op de
  maatschappij
 • Concepten, campagnes en verhalen rond rond maatschappelijke issues maken en distribueren
 • Beïnvloeden van beeldvorming en gedrag rond maatschappelijke issues

VERNIEUWERS (CO+CB)
Als vernieuwers hebben we impact op de ontwikkelingen van de toekomst. We vertellen de verhalen van morgen. We moeten daarvoor op basis van onderzoek alle (technologische) ontwikkelingen van nu en van de toekomst in kaart brengen. We helpen netwerken (merken, bedrijven, organisaties en alle andere plekken waar mensen samenwerken) inspelen op dat wat komen gaat. We kunnen met bestaande en nieuwe middelen vernieuwende verhalen ontwikkelen. Daarnaast moeten we kritisch kunnen reflecteren op ethische kwesties die samenhangen met de inzet van media en communicatie. Hoe verhouden mens en technologie zich tot elkaar? Vernieuwers zijn intrinsiek nieuwsgierig naar trends en ontwikkelingen, lokaal en globaal, en denken out of the box. Vernieuwers zijn early adopters.

KERNACTIVITEITEN

 • Het managen van innovatieprocessen
 • Onderzoeken en verkennen van toekomsten
 • Ontwikkelen en gebruiken van vernieuwende verhalen
 • Ontwerpen van en creëren van waarde voor innovatieve communicatieconcepten, mediaformats en -producten

VERLEIDERS EN VERMARKTERS (CO)
Als verleiders en vermarkters hebben we impact op menselijk gedrag. We vertellen verhalen die overtuigen. We zijn daarvoor bezig met het signaleren en begrijpen van ideële of commerciële communicatievraagstukken van netwerken (merken, bedrijven, organisaties en alle andere plekken waar mensen samenwerken). We zien ook de actuele maatschappelijke en organisatorische context van die vraagstukken. Vervolgens maken we verantwoorde communicatieoplossingen waarmee we producten en diensten vermarkten. We moeten een vraagstuk kunnen bekijken vanuit verschillende perspectieven. We (her)kennen het beïnvloedingsproces, geven het vorm en reflecteren op ethische vraagstukken. Verleiders en vermarkters zijn creatieve denkers en doeners.

KERNACTIVITEITEN

 • Vaststellen en/of ontwikkeling van merkidentiteit en positionering
 • Ontwikkelen van marketingcommunicatiestrategie
 • Concepting en creatie
 • Campagnemanagement

VERBINDERS EN VERANDERAARS (CO)
Als verbinders en veranderaars hebben we impact op de relaties en reputaties van netwerken. We vertellen verhalen die verbinden of aansporen tot verandering. Daarvoor luisteren we allereerst naar wat mensen en netwerken (merken, bedrijven, organisaties en alle andere plekken waar mensen samenwerken) te vertellen hebben. Op basis van wat we horen inspireren en verbinden we en helpen we bij verandering. We ontwerpen en regisseren daarvoor communicatieprocessen gericht op stakeholders, doelgroepen en reputatiemanagement. Zowel binnen als tussen netwerken. Verbinders en veranderaars zijn experts op het gebied van gedrag, samenwerking en het creëren van draagvlak.

KERNACTIVITEITEN

 • Regisseren en ontwerpen van communicatieprocessen om te verbinden en/of veranderen
 • Luisteren naar en analyseren van de interne en externe omgeving van netwerken
 • Verbinden en/of veranderen met communicatie en verhalen
LEGENDA IMPACTGEBIEDEN
OVERIGE ICONEN

VERLEIDERS &
VERMARKTERS

VERNIEUWERS

WERELD
VERBETERAARS

VERBEELDERS &
VERMAKERS

VERDIENERS & ONDERNEMERS

VERBINDERS &
VERANDERAARS

VERPLICHT

ENGELSTALIG

LEGENDA MAAKONDERWIJS

AUDIO

VIDEO

BEELD

CONCEPT

TEKST

DIGITAAL

LOCATIE

KEUZE

LEGENDA IMPACTGEBIEDEN

VERLEIDERS &
VERMARKTERS

VERNIEUWERS

WERELD
VERBETERAARS

VERBEELDERS &
VERMAKERS

VERDIENERS & ONDERNEMERS

VERBINDERS &
VERANDERAARS

OVERIGE ICONEN

ENGELSTALIG

VERPLICHT

LEGENDA MAAKONDERWIJS

AUDIO

VIDEO

BEELD

CONCEPT

TEKST

DIGITAAL

KEUZE

LOCATIE