Disclaimer

De Hogeschool van Amsterdam besteedt veel zorg aan de inhoud en het actualiseren van de informatie op haar websites. Desondanks kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolkomenheden bevat.

De Hogeschool van Amsterdam wijst de aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van toegang tot of gebruik van de site. Aan de gegevens, zoals die worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

COOKIES EN COOKIEWETGEVING

Zie voor een toelichting op het cookiebeleid van de HvA Cookies en cookiewetgeving.

GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL

Op de HvA-website en in ander HvA-informatiemateriaal wordt regelmatig beeldmateriaal gebruikt dat gemaakt is op HvA-locaties. Mocht iemand die duidelijk en herkenbaar in beeld is bezwaar hebben tegen het gebruik van dat beeldmateriaal, dan wordt dat gebruik op diens eerste verzoek gestaakt.

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

Wij behouden ons het recht voor deze informatie aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Colofon

De informatie op deze site wordt verzorgd en onderhouden door de opleidingen Communicatie (CO) en Creative Business (CB) van de Hogeschool van Amsterdam.
Alle informatie valt onder copyright © van de HvA, tenzij een andere bron is vermeld.

Disclaimer
Powered by CO & CB